Η ποιότητα της εξυπηρέτησής μας ξεκινάει από την ποιότητα της εκπαίδευσης των ανθρώπων μας!

Η ποιότητα της εξυπηρέτησης που απολαμβάνετε στα καταστήματά μας, δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της προσωπικότητας των ανθρώπων μας και των αρχών τους. Είναι και αποτέλεσμα της συνεχούς εκπαίδευσής τους από την ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε., ώστε να έχουν όχι μόνο τη θέληση αλλά και τη γνώση να σας εξυπηρετήσουν όπως πρέπει.

Οι Διευθυντές των καταστημάτων μας και οι εργαζόμενοι σε ευαίσθητα κυρίως πόστα (όπως, για παράδειγμα, το πόστο των τυριών), έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια και έχουν εφοδιαστεί με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις τους για τα ακόλουθα:

Βασική Εκπαίδευση Προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων – Διοργάνωση σεμιναρίου από τον Ε.Φ.Ε.Τ.

Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών – Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των Προϊσταμένων στα καταστήματα, με στόχο την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του πελάτη.

Κανόνες HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) – Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου.

Διαχείριση Κρίσεων – Η προσαρμογή των στελεχών στα νέα δεδομένα, με στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων τους ως προς την καθοδήγηση των ομάδων και την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους.

Στις Κεντρικές Αποθήκες της εταιρείας μας, το προσωπικό έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο Διασφάλιση Υγιεινής Τροφίμων & Ορθή Συμπεριφορά Προσωπικού.

© 2018 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.

Powered by Openzstore

© 2018 Promitheftiki. All Rights Reserved. Designed By Openzstore